ავტორები | რედკოლეგია | გამოწერა | კონტაქტი
შემთხვევითი მასალა
ლიტ. უწონადობა
 სიახლეები
ფილოსოფია
ფილოსოფია

ჩვენ არ უნდა ვიტიროთ

ალან ბადიუ | 21.05.2017

პირადად მე ყოველთვის ბედნიერი ვარ, როდესაც მოძრაობა ჩნდება. რასაკვირველია, ვამჯობინებ  რომ არსებობდეს მოძრაობა და არაფერი სხვა. ამ პერსპექტივიდან,  შეგვიძლია შევიცნოთ, რომ ეს მოძრაობა არსებობს და მან გარკვეული დრო უკვე განვლო. მას უამრავმა ადამიანმა ჩაუარა ახლოს. გაჩერდა, რათა მისთვის ყურადღება მიექცია  ან მისი დარჩენილი ნაწილისთვის. 

ფილოსოფია

მარქსიზმი, ფსიქოანალიზი და რეალობა

ერიხ ფრომი | 15.05.2017

35 წლის განმავლობაში, ბევრი ნაშრომი დავწერე, რომლებშიც განსხვავებული ასპექტებით ვცადე, ამეხსნა, რომ მარქსიზმი და ფსიქოანალიზი არა მხოლოდ რამდენიმე წერტილში იკვეთება, არამედ მათ შორის არსებობს არსებითი ურთიერთდამოკიდებულება. ეს ნიშნავს იმას, რომ არა მარტო მჯერა ამ სინთეზის, არამედ მისი ეგზისტენციალური საჭიროება დგას.

ფილოსოფია

მორალის როლი კომუნისტურ წარმოებაში

გეორგ ლუკაჩი | 11.05.2017

ბურჟუაზიისათვის მორალი ნიშნავს მხოლოდ პრინციპს, რომელიც კლასობრივი დაყოფისა და მისი არსებობის მიღმაა, სხვა სიტყვებით, ის ნიშნავს მხოლოდ ინდივიდუალურ მორალს. ამ ტიპის მორალი, სამწუხაროდ, გულისხმობს ადამიანური კულტურის იმგვარ დონეს, რომელიც მთელი საზოგადოებისათვის ეფექტური, შესაძლოა გახდეს მხოლოდ მომავლის ეპოქაში.

ფილოსოფია

აგრესიულობა მოწინავე ინდუსტრიულ საზოგადოებებში

ჰერბერტ მარკუზე | 23.02.2017

ტექსტში ვაპირებ განვიხილო დაძაბულობები და სტრესები, რომლებიც თავს იჩენენ ე.წ „დიდი მატერიალური შესაძლებლობების მქონე საზოგადოებაში“, ეს დახასიათება კი (ავად თუ კარგად), ამერიკული სოციუმის ამჟამინდელ მდგომარეობადაც შეიძლება წარმოგვიდგეს.

ფილოსოფია

`პოლიტიკის ესთეტიზაცია` და `ესთეტიკის პოლიტიზაცია`

ალექსანდრე გაბელია | 07.02.2017

ესთეტიზაცია"  მზერის მაქსიმალური კონცენტრაციისკენ  მოგვიწოდებს.  პოლიტიკა კი  ჩამდგარია ესთეტიზაციის  მარწუხების  ქვეშ,  მასების მასშტაბურ ყრილობებსა  თუ ომებში.   ფაშისტის კამერა  იკვებება მასებით, როგორც  გადაუმუშავებელი მასალა შიშით შთაგონებული ფაშისტური  დეკორაციებით.

ფილოსოფია

დიალოგი 1928 წელს

სიურრეალისტური რევოლუცია | 02.02.2017

შეკითხვა? პასუხი. მარტივი შრომის შესატყვისობა საუბარის ოპტიმიზმს გულისხმობს. ორი თანამოსაუბრის იდეები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად  წარმოებს. მომენტალური ურთიერთობა ამ იდეებს შორის ჩნდება თანადამთხვევის მსგავსად. ეხმიანება ერთმანეთს, ამასთანავე  წინააღმდეგობაში მოდის. მას ყოველთვის აქვს კონფორტის მინიჭების ძლიერი სურვილი და  მას შემდგომ, როცა შენ არაფერი მოგწონს იმაზე მეტად

ფილოსოფია

ქართული კულტურა, სახვითობის პრობლემა, ანუ ტრანსცენდენცია და პიარი ბოსლის სითბოში

გიორგი შალიკაშვილი | 28.01.2017
ის ვერასოდეს დახატავს ქალს, რომელიც მის წინ დგას შიშველი და რომელსაც ხატავს. მას ჰგონია, რომ იქ ნამდვილად დგას ქალი. არ იცის,   ქალი რომ დახატო, ქალი უნდა გაქრეს..
ფილოსოფია

მერი ჯეინი

ირაკლი გოგოხია | 28.01.2017

არასოდეს წაიკთხო წიგნები, მე წავიკითხე და დღესაც ვნანობ. დამიჯერე, ყველაფერი სისულელეა, გარდა საკუთარი თავისა. არ დამძიმდე სხვისი აზრებით. ამას გეუბნები მე, რომელიც მთელ მსოფლიოში ყველაზე უმეცარი ადამიანის მეზობელია და ამავდროულად, ის ყველაზე ბედნიერია.

ფილოსოფია

უტოპიის დასასრული

ჰერბერტ მარკუზე | 20.01.2017

დღესდღეობით მსოფლიოს კონკრეტულობის ნებისმიერი ფორმა, ტექნიკური და ბუნებრივი გარემოს ნებისმიერი ტიპის გარდაქმნა, არის შესაძლებლობა, ხოლო ამ შესაძლებლობის ცენტრალური არეალი ისტორიულია. დღეს ჩვენ გვაქვს იმის უნარი, რომ სამყაროს ჯოჯოხეთისკენ გავუძღვეთ და  ეს კარგად გამოგვდის.

ფილოსოფია

ძალადობისა და რადიკალური ოპოზიციის პრობლემა

ჰერბერტ მარკუზე | 08.01.2017

ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით უნივერსიტეტის პოლიტიზირებას, უნივერსიტეტი უკვე პოლიტიზირებულია. საჭიროა იმაზე ფიქრი, თუ როგორ ვრცელდება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მაგალითად, ისეთი აბსტრაქტული დისციპლინა, როგორიც მათემატიკაა, წარმოებასა და სამხედრო სტარტეგიაში.