ავტორები | რედკოლეგია | გამოწერა | კონტაქტი
შემთხვევითი მასალა
ლიტ. უწონადობა
 სიახლეები
პოეზია

დადა-ექსპერიმენტები

demo.ge
12.09.2011

   


გალგი ბერი ბიმბა

ფლანზიდი ლაული ლონნი ქადორი

გაჯამა ბიმ ბერი გლასსალა

გლანდრიდი გლასსალა ტუფფიმ იზიმბრაბიმ

ბლასსა გლალასსასა ტუფფიმ ი ზიმბრაბიმ

[ჰუგო ბალი ]

-------------------  

z y x
w v u
t s r q
p o n m
l k i h
g f e
dcba

[კურტ შვიტერსი „უკუანბანი“]

 ------------------------------------


Abcdef
g h i j k l
m n o p q r
stuvw
x y z

[ლუი არაგონი „თვითმკვლელობა“]