• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

სიყვარულის გრამატიკა

×
ავტორის გვერდი ცირა ბარბაქაძე 00 , 0000 2014
სულ
აქ 
ვცხოვრობდით...
მე კი მხოლოდ
ახლა
შევნიშნე:
ყველაფერს ამბობს
სიტყვა _
(მიყ) ვარ ხარ...
რომელშიც _
მე ვარ,
შენ ხარ...
ის _ არ არის!
 
ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული