• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პაატა შამუგია, ალექსა ჩიღვინაძე