• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
ვიდეო

Vito Acconci - Three Adaptation Studies 1970

">
ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული