• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
visual-art

პოეზია და ინკვიზიცია

×
ავტორის გვერდი გიორგი გაგოშიძე 00 , 0000 3045

ეს ანიმაცია წარმოაჩენს ლექსს(ტექსტს) როგორც დამნაშავე ობიექტს.

ტექსტი ინფორმაციის მატარებელი ორგანიზმია, რომელიც გავლენას ახდენს მკითხველის ფსიქოლოგიაზე. კარგად შექმნილი ტექსტი ატომის გახლეჩაზე საშინელი ანდა ბიოლოგიურ იარაღზე მომაკვდინებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. მან შეიძლება მოწამლოს მრავალი თაობა, დააზიანოს გენეტიკური კოდები, ან თუნდაც გადაგვაშენოს.

ამ ანიმაციის მიზანია წარმოადგინოს ტექსტი როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, და აღძრას თქვენში ემოციები(უარყოფითი თუ დადებითი ეს თავად შეაფასეთ). თქვენ შეგიძლიათ, გაასამართლოთ და დასაჯოთ ტექსტი თქვენივე მსოფლმხედველობის შესაბამისად.

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული