• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
visual-art

ინტერპრეტაცია

×
ავტორის გვერდი გიორგი გაგოშიძე 00 , 0000 3035
ღილაკზე "გააცოცხლე ლექსი" დაჭერით თქვენ შემოიყვანთ ლექსს ამ სამყაროში და ის თქვენგან და ავტორისგან დამოუკიდებლად დაიწყებს არსებობას. რაც გულისხმობს, რომ ლექსი თვითონ აირჩევს სასიცოცხლო ფორმას: ის შერჩევითობის პრინციპით აიღებს ორ ნებისმიერ სტრიქონს და ერთმანეთში გაცვლის(გაცვლის დროსაც ლექსი თვითონ განსაზღვრავს, რომელიც მერყეობს 20 წამიდან 40 წამამდე) და ამას აკეთებს დაუსრულებლად.  

თუ მე-20 საუკუნეში ბარტი ამბობდა რომ "ავტორი მოკვდა"  და "მკითხველის ინტერპრეტაცია" ცოცხლობს. ჩვენი საუკუნის ტექნოლოგია და კერძოდ ეს პროექტი კლავს ორივეს, ავტორსაც და მკითხველსაც და განიხილავს პოეზიის არსებობას როგორც ცოცხალ, დამოუკიდებელ ორგანიზმს.

 

 

Interpretation
 
 
By clicking on the button "Alive Poetry" you will enter poem in this universe and it will start living independently from you and author. Poem will chose its own living forms.
It randomly takes 2 lines and swaps (period between change is from 20 to 40 seconds that is randomly chosen by poem as well). Poem repeats the action infinitely.
 
In 20th century Ronald Barthes was talking about "Death of Author" and rise  of reader's interpretation. This program creates universe where both are dead author and reader. This project presents poem as a living creature, individual organizm that independently changes its context and every change in its body gives us new version, new form of living.

 

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული