დადა-ექსპერიმენტები

პოეზია

დადა-ექსპერიმენტები
გალგი ბერი ბიმბა

ფლანზიდი ლაული ლონნი ქადორი

გაჯამა ბიმ ბერი გლასსალა

გლანდრიდი გლასსალა ტუფფიმ იზიმბრაბიმ

ბლასსა გლალასსასა ტუფფიმ ი ზიმბრაბიმ

[ჰუგო ბალი ]

------------------- 

z y x
w v u
t s r q
p o n m
l k i h
g f e
dcba

[კურტ შვიტერსი „უკუანბანი“]

 ------------------------------------

Abcdef
g h i j k l
m n o p q r
stuvw
x y z

[ლუი არაგონი „თვითმკვლელობა“]


თანამედროვე ფილოსოფია, ლიტერატურა, ესეისტიკა, სიურრეალისტური გლემი, ჰორორი,პორნოგრაფიული ზღაპრები, პოლიტიკური პროვოკაციები, ძლიერთა ამა ქვეყნისათა შეურაცხყოფა... ასევე კიბერ-კულტურა, ქართული გლ(ი)ამური, ურბანული ფოლკლორი, მედია-კრიტიკა, შავი იუმორი, შოკი და ა.შ.