• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

მინილექსები

×
ავტორის გვერდი გივი ალხაზიშვილი 00 , 0000 1333
*
უცებ გააღო გავამ პირები
და დამემუქრა გავამპირებით...
 
*
დეფი დეფია, უუფროსოდ რამ არონია, 
იშოვის ვინმეს, ბოკერიას ან არონიას.
 
*
დაუყენეს ყლეს გუშაგი _
პროფესიით სექს-მუშაკი.

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული