• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

Digital Avenue

×
ავტორის გვერდი ბექა ყორშია 00 , 0000 1830

https://www.მამაჩემისმანქანისგადაცემათაკოლოფი
უფრომგრძნობიარეავიდრეჩემითითები;
ამიტომმევსებალექსები
რკინითსპილენძითტყავით.net./sensual-cooper34878;iron;leather=karobka/postID

https://www.თითქოსათასობითტელეფონი
ერთადვიბრირებსკანქვეშ
ესარისმოახლოებულისაფრთხის
ფიჭურიწინათგრძნობაანნევროზი.blogspot.com/target=illegibility/post123167;num

https://www.შემოქმედებითიმენსტრუაციაა
როცაშენიტექსტებიდანგადმოდიან
თხევადიბლანტისიტყვები
დაცხოვრებასგისველებენ.net/art/menstru#ation/post78928172647/published

https://www.მეისევშემოქმედებითიკრიზისიმაქვს;
ტუალეტში
ავტობუსისგაჩერებაზე
მეტროსბაქანზე
სექსისდროს
მაღლივშიგამოცდისწერისას
ყველგანჩემსმომავალლექსზევფიქრობ;
ღმერთოროგორმშურსტიციანტაბიძის.net/poetry/tabidze/leqsi#tviton#mtsers-24152788;archieve

https://www.პოეზიაძალადობსჩემზეროდესაცვერვწერ.com/
violentporn/forced123=infront;of;his=muse154postname/poet_got_it_all_over_his_face

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული