• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

ჰაიკუები (ჯონ ბრანდი)

×
ავტორის გვერდი demo.ge 00 , 0000 2990

თარგმანი: გიორგი კობახიძე

after the rain                                
bomb craters filled
with stars

წვიმის შემდეგ
ბომბებისგან გაჩენილი ორმოები
სავსეა ვარსკვლავებით.

 

in the mirror
the old man I was afraid of
as a child

სარკეში ვიხედები–
აი მოხუცი,რომლისაც მეშინოდა
ჩემს ბავშვობაში.


old monk
pruning plums
my father's thin arms

მოხუცი მღვდელი
სხლავს ქლიავის ხეებს,
მამაჩემის გამხდარ ხელებს


on the pallbearer's feet
the dead man's
shoes

კუბოს შემდგარი
ჭირისუფლის ფეხებზე
გარდაცვლილის ფეხსაცმელები


thinking of retirement
he realizes
he never had a job

პენსიაზე გასვლას ფიქრობს
და ხვდება,
რომ არასდროს უმუშავია
Nick Virgilio (ნიკ ვირჯილიო)
 

lag-covered coffin:
the shadow of the bugler
slips into the grave

დროშაგადაფარებული კუბო:
საფლავში შეუმჩნევლად იპარება
მებუკის ჩრდილი


approaching autumn:
the warehouse watchdog's bark
weakens in the wind

შემოდგომა ახლოვდება:
საწყობის მოდარაჯე ძაღლის ყეფა
სუსტდება ქარშიthe blind musician
extending an old tin cup
collects a snowflake

ბრმა მუსიკოსი.
გამოშვერილ ძველ თუნუქის ჯამში
აგროვებს ფიფქებს


winter evening
leaving father’s footprints
I sink into deep snow

ზამთრის საღამო.
გადმოსული მამაჩემის ნაკვალევიდან
ვეფლობი თოვლში


at the open grave
mingling with the priest's prayer:
honking of wild geese

ღია საფლავთან
მღვდლის ლოცვაში ითქვიფება
გარეული ბატის ყიყინი


adding father's name
to the family tombstone
with room for my own

საოჯახო საფლავის ქვას
მამაჩემის სახელს ვამატებ
ჩემს საკუთარ ადგილთან ერთად

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული