• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

ჩიტებისთვის

×
ავტორის გვერდი ნინო დარბაისელი 00 , 0000 1360

რაღაცამ ხომ უნდა გაალღოს სიჩუმე.

ამ ტრიალ მინდორზე, მოდი, ხე დავრგოთ.
ჩიტები თვითონ მოფრინდებიან.
 

 


ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული