• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

მ7 ღმ1

×
ავტორის გვერდი ვახტანგ ჯავახაძე 00 , 0000 3014

და9 ღმ1, გ100ნჯა შარბ10 და თ100,
მ20ქულებს უსუ8 ბრძ0 ხ100-10,
და100ა პარნ100ს იშვი10 დ100,
და100ზმრა სამ4ის შ2 10ნ10.
მ2დებით გ10შა ამბ2 და ჭ2,
გამ2ცხა 3წე წი8-პანა7,
გამ2ყა მხუ8ლე 8ლის კ2დ2
და მწვე8ლებს მ20ლდა დამ9ლი და მ7. 

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული