ავტორები | რედკოლეგია | გამოწერა | კონტაქტი
შემთხვევითი მასალა
ლიტ. უწონადობა
 სიახლეები
ლიტერატურული უწონადობა

ლიტერატურული უწონადობა

კულტურული ობიექტები წარმოადგენს "ტექსტებს", რადგან მათ გააჩნიათ მნიშვნელობა და სჭირდებათ "წაკითხვა". და არა მხოლოდ ტექსტებს, არამედ ჰიპერტექსტებს, რადგან მათი (გა)დაწერა აღარ არის მხოლოდ განდობილთა საქმე და მათ დაზუსტება-დადგენაში მონაწილეობს ყველა, მიუხედავად მისი სურვილისა.