გმადლობ, რომ მმადლობ

პოეზია

გმადლობ, რომ მმადლობ
თარგმანი: პაატა შამუგია

 

ეს სრულიად
ხელმისაწვდომი ლექსია.
ამ ლექსში არაფერია
რაც რამენაირად
რთულად გასაგები იქნებოდა.
ყველა სიტყვა
მარტივი და მნიშვნელოვანია.
აქ არაა ახალი კონცეფტები
თეორიები
იდეები რომ დაგაბნიოს.
ამ ლექსს არ აქვს
ინტელექტუალური პრეტენზიები.
ის წმინდად ემოციურია.
სრულად აღწერს
ავტორის შეგრძნებებს:
ჩემს შეგრძნებებს,
პიროვნების,
ახლა შენ რომ გესაუბრება.
ეს ყველაფერი კომუნიკაციაზეა.
გულწრფელობაზე.
ეს ლექსი გაღიარებს და გაფასებს
შენ როგორც მკითხველს.
ის ზეიმობს
ადამიანური წარმოსახვის გამარჯვებას
უფსრულებსა და უბედურებებს შორის
ეს ლექსი შეიცავს 90 ხაზს,
269 სიტყვას და
იმაზე მეტ მარცვალს, ვიდრე მე მაქვს დრო მის სათვლელად, 
ყოველი სიტყვა,
ხაზი და მარცვალი
შერჩეულია, რათა აწარმოოს
მხოლოდ განზრახული მნიშვნელობა
და არაფერი მეტი. 
ის უარყოფს
სიბნელეს და მისტიკას. 
არაფერია დაფარული.
ასობით მკითხველი 
წაიკითხავს ამ ლექსს
ერთნაირი მანერით
და ამოიღებს იქიდან ერთსა და იმავე 
გზავნილს. 
ეს
ლექსი, როგორც ყველა 
კარგი ლექსი, გვიყვება
უშუალოდ ამბავს 
რომელიც მკითველს
თავსატეხს არ უტოვებს. მაშინ როცა
სიმძაფრის, ბრაზის,
შურის, ქსენოფობიის 
და რასისტული ქარაგმების გამოხატვისას
მისი საბოლოო განწყობა
მტკიცებითია. 
ის პოულობს
სიხარულს ცხოვრების 
თუნდაც იმ ავ მომენტებში
რომელსაც შენთან ერთად იზიარებს. 
ეს ლექსი წარმოადგენს 
პოეზიისადმი იმედს
რომელიც აუდიტორიას 
ზურგს არასოდეს შეაქცევს
რომელიც არ ფიქრობს, რომ
მკითხველზე უკეთესია
ეს ჩაფიქრებულია 
ლექსის პოპულარულ ფორმად
როგორიცაა ფრანის ფრენა
და მფრინავი თევზი
ეს ლექსი არ მიეკუთვნება 
რომელიმე სკოლას
არ აქვს დოგმა. 
არ მისდევს მოდას.
ის ამბობს მხოლოდ იმას,
რასაც ამბობს.
ის 
რეალურია. 
 

-------------------------

This is a totally
accessible poem.
There is nothing
in this poem
that is in any 
way difficult
to understand.
All the words
are simple &
to the point.
There are no new
concepts, no
theories, no
ideas to confuse
you. This poem
has no intellectual
pretensions. It is
purely emotional.
It fully expresses
the feelings of the 
author: my feelings,
the person speaking
to you now.
It is all about
communication.
Heart to heart.
This poem appreciates
& values you as
a reader. It
celebrates the
triumph of the
human imagination
amidst pitfalls &
calamities. This poem 
has 90 lines,
269 words, and 
more syllables than 
I have time to 
count. Each line, 
word, & syllable
have been chosen 
to convey only the
intended meaning
& nothing more. 
This poem abjures
obscurity & enigma.
There is nothing
hidden. A hundred
readers would each 
read the poem
in an identical 
manner & derive 
the same message 
from it. This 
poem, like all
good poems, tells 
a story in a direct 
style that never 
leaves the reader
guessing. While 
at times expressing 
bitterness, anger,
resentment, xenophobia, 
& hints of racism, its 
ultimate mood is 
affirmative. It finds 
joy even in 
those spiteful moments 
of life that 
it shares with 
you. This poem 
represents the hope 
for a poetry
that doesn't turn
its back on 
the audience, that 
doesn't think it's
better than the reader,
that is committed 
to poetry as a 
popular form, like kite 
flying and fly 
fishing. This poem 
belongs to no 
school, has no 
dogma. It follows
no fashion. It 
says just what 
it says. It's 
real. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ჩარლზ ბერნსტაინი LANGUAGE-ის სკოლის ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურაა. ჯერაც ცოცხალი კლასიკოსის ეს ლექსი კი საკმაოდ წინააღმდეგობრივი აღმოჩნდა. კრიტიკოსები ხშირად დავობენ, არის ეს პოეტის ირონიული რეპრეზენტაცია (რომლითაც შესაძლებელი ხდება პოეზიაზე ზოგადი წარმოდგენების კრიტიკა), თუ, უბრალოდ, ავტორის ინტელექტუალური თეორიებით დამძიმებული ეგო განტვირთვის მეთოდს პოულობს.
ეს სრულიად მისაწვდომი თარგმანია.


თანამედროვე ფილოსოფია, ლიტერატურა, ესეისტიკა, სიურრეალისტური გლემი, ჰორორი,პორნოგრაფიული ზღაპრები, პოლიტიკური პროვოკაციები, ძლიერთა ამა ქვეყნისათა შეურაცხყოფა... ასევე კიბერ-კულტურა, ქართული გლ(ი)ამური, ურბანული ფოლკლორი, მედია-კრიტიკა, შავი იუმორი, შოკი და ა.შ.