• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

თანახმობა

×
 
 
მაღლა წყალი
დაბლა ტყე
ქარი გზებზე
 
სიწყნარე ჭისა
სათლი შავია             წყალი მყარი
 
წყალი ეშვება ხეებამდე
ცა იწევა ტუჩებამდე
 
 
 
 
თარგმანი სოფო ჭეიშვილის

ამავე კატეგორიაში
კვირის პოპულარული