• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

ჰაიკუები (ჯონ დამფი)

×
ავტორის გვერდი ჯონ დანფი 00 , 0000 1555

თარგმანი: გიორგი კობახიძე


the blood-red dawn
duck hunters crouch
behind a blind სისხლისფერი განთიადი.
ბრმის უკან იმალებიან
იხვზე მონადირეები


cemetery
wind sweeps a floral wreath
into the paupers’ section

სასაფლაო.
ყვავილების გვირგვინი
მოუვლელი საფლავისკენ გადააქვს ქარს.


VA hospital
a tree in the courtyard
scarred by lightning

ვეტერანთა საავადმყოფო.
ეზოში  ხე შეშინებულია
ქუხილისგან


School restroom
the English teacher corrects
the misspelled graffiti

სკოლის ტუალეტში
მასწავლებელი ასწორებს
შეცდომებით დაწერილ გრაფიტს


emergency room
parents tell their child to say
he fell down the stairs


საავადმყოფოში
მშობლები არიგებენ ბავშვს,
უთხრას ექიმს, რომ კიბეებიდან ჩამოვარდა


her suicide note
she checks the dictionary
for correct spelling

თვითმკვლელის წერილი.
იქვე დევს ლექსიკონი
მართლწერისათვის

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული